Ensiklopedia Kejuruteraan Alam Melayu

RM320.00

Ensiklopedia Kejuruteraan Alam Melayu menghimpunkan hasil penyelidikan yang merangkumi pelbagai aspek kejuruteraan yang membentuk peradaban di alam Melayu. Setiap dapatan dan catatan adalah hasil daripada penyelidikan saintifik yang turut melibatkan kerja kursus lapangan. Terdapat enam tema yang dibicarakan dalam buku ini iaitu:

Kuantiti: