Sumber Undang-Undang Islam dan Pandangan Orientalis

RM22.00

Buku ini membincangkan pelbagai aspek yang berhubung dengan sumber undang-undang Islam, baik yang berasal daripada al-Quran dan as-Sunnah mahupun ijma’ dan qiyas. Perbincangan juga mencakup bidang istihsan, istislah, taqliq, istifta’, dan ikhtilaf al-Fuqaha serta kaedah-kaedah fiqh, pandangan orientalis, dan tanggapan mereka terhadap beberapa sumber dan doktrin syariah.

Kuantiti:
Categories: ,