Syariah: Perkembangan dan Tuntutan Pelaksanaan

RM23.00

Buku Syariah Perkembangan dan Tuntutan Pelaksanaan ini membincangkan perkembangan Undang-Undang Islam dalam tiga peringkat

  • Zaman awal Islam
  • Zaman penjajahan Barat
  • Selepas mencapai kemerdekaan negara-negara Islam.

Buku ini amatlah penting bagi mereka yang ingin mendalami perundangan Islam terutamanya golongan mahasiswa-mahasiswa di institusi pengajian tinggi dan swasta.

Kuantiti:
Categories: ,