Undang-Undang Muamalat dan Aplikasinya kepada Produk-produk Perbankan Islam

RM36.00

Buku ini menjelaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan harta, kontrak komersial dalam syariah, kontrak riba, produk-produk perbankan yang berlandaskan syariat Islam, hutang dan orang muflis. Terdapat banyak topik-topik menarik yang dibahaskan oleh penulis di dalam buku ini.

Kuantiti:
Categories: ,